Congres Schillebeeckx in Nederland

 • Opgelet! In tegenstelling tot de gegevens i.v.m. tijdstip en locatie die eerder hier en in TGL vermeld werden, vindt u de enige juiste gegevens over het congres in Nederland door te klikken op deze link.

Schillebeeckx blijft actueel

verslag colloquium 17/01/2009 Antwerpen


 • Het gedachtegoed van Edward Schillebeeckx heeft niet aan actualiteit ingeboet. Dat bleek op het colloquium dat Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) op zaterdag 17 januari 2009 in Antwerpen organiseerde naar aanleiding van het 65-jarige bestaan van het blad. Hof van Liere bleek te klein om het grote aantal deelnemers te verwelkomen.

  De Vlaamse theoloog en dominicaan Edward Schillebeeckx wordt dit jaar 95. Naar aanleiding daarvan publiceerde TGL een themanummer over de spirituele krachtlijnen van zijn denken. Niet toevallig natuurlijk, want Edward Schillebeeckx was 65 jaar geleden een van de medestichters van het tijdschrift. Om beide verjaardagen luister bij te zetten, werd het Schillebeeckx-nummer voorgesteld op een colloquium in Antwerpen. Door de grote opkomst vond de bijeenkomst niet in Hof van Liere plaats – zoals voorzien –, maar moest naar een grotere aula van de Universiteit Antwerpen worden uitgeweken.

  Nadat Ignace D’hert, de hoofdredacteur van TGL, het Schillebeeckx-nummer had voorgesteld en beknopt was ingegaan op de betekenis van Schillebeeckx voor de huidige theologie, bogen de drie referaathouders – Johan De Tavernier, Mia Verheyen en Erik Borgman – zich over de diverse facetten en over de actualiteit van Schillebeeckx’ denken. Jo De Tavernier verkende Schillebeeckx’ gedachtegoed vanuit ethische verkenningen. Mia Verheyen reflecteerde vanuit een kosmologisch wereldbeeld en stelde vast hoe het denken over God sinds Schillebeeckx grondig is veranderd. Erik Borgman ten slotte benadrukte waarom we Schillebeeckx wel degelijk nog moeten lezen en bestuderen.  Na de pauze vertelde Bert Claerhout over zijn vriendschap en zijn contacten met Schillebeeckx. Daarna volgde een boeiende discussie tussen de panelleden en de colloquium-deelnemers. Daaruit bleek nog maar eens dat het ongeschreven testament van Schillebeeckx voldoende stof biedt om er ook de komende decennia over te na te denken.  In zijn slottoespraak benadrukte Jos De Wit, de directeur van Uitgeverij Licap, dat TGL zijn opdracht in de toekomst zal blijven waarmaken, ook al gaat dat met de nodige aanpassingen gepaard. ,,Inhoudelijk is er geen probleem,’’ benadrukte hij. ,,Beschikbaarheid van auteurs is een andere zaak. De redactie moet vandaag op zoek gaan naar kandidaat-auteurs die zich in een heel andere context en omgeving situeren dan bij de opstart van het blad. Dat is niet noodzakelijk een verarming, maar het schept wel andere omstandigheden waarin elk nummer tot stand komt.’’  Aan het slot van zijn toespraak sprak De Wit zijn dank en waardering uit voor hoofdredacteur Ignace D’hert, die TGL de voorbije twintig jaar in goede banen leidde.

 • Info: in zijn uitzending van zondag 1 februari wijdt Braambos zijn Close-up aan het Schillebeeckx-colloquium. Op Eén om 9.00 u en heruitzending op Canvas na de avondfilm.
 • Foto's: Maîtrise