Meteen naar de inhoud
DE HERVORMING
VAN HET GELOOF
500 jaar Reformatie en haar erfenis
EDITO

Leo Oosterveen: De voortgaande hervorming
Marcel Gielis: Maarten Luther en de
hervormingsbewegingen van de Reformatietijd
Dick Akerboom: Martin Luther en zijn erfenis
Marius van Leeuwen: De Reformatie als emancipatiebeweging
Dick Akerboom: Hervorming en beeld
Perla Akerboom-Roelofs: Katharina Von Bora,
vrouwelijke lutherse spiritualiteit
Bart Wallet: De Reformatie en de herontdekking van de Hebreeuwse Bijbel
Anne Kooi: Protestantisme en de voortgaande hervorming
Henk Gols: Wij zijn óók katholiek
Leo Oosterveen: Samen op weg
Kolet Janssen: Wegmoffelgeloof (column)
Piet Hoogeveen: Inktvlekken en andere pennenvruchten (column)
Boekbesprekingen
Kris Gelaude: Een andere weg (ter overweging)

€ 7,95

Januari-Februari / 2016

Art. N° 978-94-6196-139-6

INHOUD

In 2017 wordt wereldwijd volop 500 jaar Reformatie gevierd. Op 31 oktober 1517 maakte de grote hervormer Martin Luther (1483-1546) te Wittenberg zijn stellingen wereldkundig tegen de misstanden in de katholieke kerk. Hij wilde geen kerkscheuring, maar werd uiteindelijk met zijn hervormingsbeweging wel buiten de katholieke kerk gezet. Luther staat aan het begin van de vroegmoderne tijd. Maar zijn hervorming komt niet uit de lucht vallen en kan niet los gezien worden van vele misstanden en onvolkomenheden van de laatmiddeleeuwse katholieke kerk.
Luther gaf het startschot voor een hervorming van de kerk die uitgroeide tot een bonte beweging die in Europa en wereldwijd een enorme impact heeft gehad op het christendom en de christenheid. De betekenis ervan kan niet onderschat worden tot op de dag van vandaag. In dit TGL-nummer is er ruim aandacht voor Luther, zijn leven, werk, denken en invloed. Voor hem staat de individuele gelovige relatie tot God centraal. We zijn afhankelijk van Gods genade die niet op een koopje te verkrijgen is. Luther benadrukt het individuele lezen van de Schrift. Vertaling uit de grondteksten van de Schrift is voor hem daarom belangrijk en in de loop van de Reformatie is daarom nauw samengewerkt met joodse geleerden omwille van een betrouwbare vertaling van de Hebreeuwse Bijbel.
Als we het over katholieken en protestanten hebben, ging het in het verleden vaak om onverzoenlijke kemphanen. Denk aan de beeldenstorm en de contrareformatie. Na zoveel jaren zijn de relaties tussen katholieken en protestanten sterk verbeterd. De Reformatie herinnert de katholieke kerk eraan dat zij zichzelf voortdurend moet hervormen, zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt. Een van de belangrijke verworvenheden van de Reformatie is, al vanaf Katharina van Bora - Luthers vrouw - de emancipatie van de vrouw in de kerk. Deze emancipatie leidde tot het ambtsdragerschap van vrouwen in vele reformatorische kerken vanaf het begin van de 20e eeuw…

previous arrow
next arrow
God 9.0
De spirituele diversiteit
in de samenleving
EDITO

Edito Erik Eynikel: Spiritual Dynamics
Koen Dekorte: Een geruststellend artikel
Erik Eynikel - Piet van Veldhuizen: Interview Haberer
Rosaliene Israël: God 9.0 door de ogen van Floor de Ruiter
Piet van Veldhuizen: Zijn en laten zijn wat is
Koen De Korte: GOD 7.0 en YOT vzw
Piet van Veldhuizen: Godsbeelden lezen met God 9.0
Piet van Veldhuizen: Integraal Christendom
Ignace D’Hert: James Mallon
Kolet Jansen: De vele namen van God
Barbara Zwaan: Wijsheid, de moeder van alles
Kris Gelaude: Heilige beweging
Marc Van Tente: recensie De Waele Ontluikend Christendom

€ 8,50

Juli-September / 2022

Art. N° 978-94-6196-256-0

INHOUD

Twee Amerikaanse wetenschappers, Clare Graves (°1914-+1986) en Ken Wilber (°1949) ontdekten dat de fasen van de persoonlijkheidsontwikkeling bij iedere mens analoog verloopt aan de geestelijke ontwikkelingsfasen van de mensheid als geheel. Don Beck (°1937-+2022) en Chris Cowan (+2015) werkten dit verder uit tot Spiral Dynamics, een model dat beschrijft hoe de mensheid zich in 9 fasen ontwikkelde vanaf het oude steentijdperk toen de mens zich begon te onderscheiden van de dieren tot de huidige tijd. Elk van deze fasen gaven zij een nummer en een kleur. Zo is de oudste fase 1.0, het paleolithicum met de kleur beige: het is de tijd dat de mens (bijna) uitsluitend bezig was met overleven. Fase 2.0 (purper) is de tijd van de late oude- en middensteentijd: de mensen begroeven hun doden met bijgiften en ze begonnen kunst te maken. Dan komt 3.0 (rood): door verovering en machtsontplooiing ontstaan de eerste stadstaten maar het is ook de tijd van de zgn. neolithische revolutie: de landbouw. Daarop volgt de faze 4.0 (blauw) van de grote staten vanaf het Egypte van de farao’s tot aan de middeleeuwen met hun wetten en rechtsystemen. Die fase wordt afgelost door 5.0 (oranje) de moderne tijd: de Renaissance en de Verlichting, die gevolgd wordt door 6.0 (groen) de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw, de periode van de sociale revoluties voor mensenrechten en milieu. Sinds ongeveer 60 jaar leven we in 7.0 (geel) de tijd van het postmodernisme; en sinds 30 jaar in het turquoise 8.0 globalistisch-holistische tijdperk. Hierna zal er nog een fase komen 9.0 die de kleur koraal meekrijgt maar die is nog onbekend want nog niet doorgebroken…

previous arrow
next arrow