Meteen naar de inhoud
DE HERVORMING
VAN HET GELOOF
500 jaar Reformatie en haar erfenis
EDITO

Leo Oosterveen: De voortgaande hervorming
Marcel Gielis: Maarten Luther en de
hervormingsbewegingen van de Reformatietijd
Dick Akerboom: Martin Luther en zijn erfenis
Marius van Leeuwen: De Reformatie als emancipatiebeweging
Dick Akerboom: Hervorming en beeld
Perla Akerboom-Roelofs: Katharina Von Bora,
vrouwelijke lutherse spiritualiteit
Bart Wallet: De Reformatie en de herontdekking van de Hebreeuwse Bijbel
Anne Kooi: Protestantisme en de voortgaande hervorming
Henk Gols: Wij zijn óók katholiek
Leo Oosterveen: Samen op weg
Kolet Janssen: Wegmoffelgeloof (column)
Piet Hoogeveen: Inktvlekken en andere pennenvruchten (column)
Boekbesprekingen
Kris Gelaude: Een andere weg (ter overweging)

€ 7,95

Januari-Februari / 2016

Art. N° 978-94-6196-139-6

INHOUD

In 2017 wordt wereldwijd volop 500 jaar Reformatie gevierd. Op 31 oktober 1517 maakte de grote hervormer Martin Luther (1483-1546) te Wittenberg zijn stellingen wereldkundig tegen de misstanden in de katholieke kerk. Hij wilde geen kerkscheuring, maar werd uiteindelijk met zijn hervormingsbeweging wel buiten de katholieke kerk gezet. Luther staat aan het begin van de vroegmoderne tijd. Maar zijn hervorming komt niet uit de lucht vallen en kan niet los gezien worden van vele misstanden en onvolkomenheden van de laatmiddeleeuwse katholieke kerk.
Luther gaf het startschot voor een hervorming van de kerk die uitgroeide tot een bonte beweging die in Europa en wereldwijd een enorme impact heeft gehad op het christendom en de christenheid. De betekenis ervan kan niet onderschat worden tot op de dag van vandaag. In dit TGL-nummer is er ruim aandacht voor Luther, zijn leven, werk, denken en invloed. Voor hem staat de individuele gelovige relatie tot God centraal. We zijn afhankelijk van Gods genade die niet op een koopje te verkrijgen is. Luther benadrukt het individuele lezen van de Schrift. Vertaling uit de grondteksten van de Schrift is voor hem daarom belangrijk en in de loop van de Reformatie is daarom nauw samengewerkt met joodse geleerden omwille van een betrouwbare vertaling van de Hebreeuwse Bijbel.
Als we het over katholieken en protestanten hebben, ging het in het verleden vaak om onverzoenlijke kemphanen. Denk aan de beeldenstorm en de contrareformatie. Na zoveel jaren zijn de relaties tussen katholieken en protestanten sterk verbeterd. De Reformatie herinnert de katholieke kerk eraan dat zij zichzelf voortdurend moet hervormen, zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt. Een van de belangrijke verworvenheden van de Reformatie is, al vanaf Katharina van Bora - Luthers vrouw - de emancipatie van de vrouw in de kerk. Deze emancipatie leidde tot het ambtsdragerschap van vrouwen in vele reformatorische kerken vanaf het begin van de 20e eeuw…

previous arrow
next arrow