Meteen naar de inhoud
WAAR DRAAIT HET OM?
De toekomst van spiritualiteit
EDITO

Edito Erik Eynikel: De stroom verandert, de grondinspiratie blijft
Bert Lodewijckx: Geïnspireerd en openend
Guido Vanheeswijck: Behoefte aan spirituele talen?
De toekomst van spiritualiteit
Erik Holterhues:
De spiritualiteit van Ignatius en/in de financiële wereld
Lies Daenen: De kunstenaar als sjamaan
Sabine Denis: Is er leven na de geboorte?
Luc Van Overloop: Het klimaat als bondgenoot
Mia Goos: Het zal overal en met iedereen zijn!
Roos Maes: “Wat morgen zal zijn, dat zal zijn”
Thei Noukens: Mystiek als merg van iedere ernstige religie
Bert Roebben: Zone-vreemd of eigen-zinnig?
Amalia Vermandere: Muziek en zingeving
Jef Schoenaerts: Staan in onrust en verlangen
Madelinde Krantz: De kracht van verbinding
Marianne Merkx: Over doorbreken, verbinden en omdraaien
Leo Oosterveen: Spiritualiteit aan de Waal en de Schelde
Boekbesprekingen
Column Kolet Janssen: Lichtjes
Column Barbara Zwaan: Mens van bloed, zweet en tranen
Ter overweging Kris Gelaude: Broodnodig

€ 8,50

Januari-Maart / 2020

Art. N° 978-94-6196-196-9

INHOUD

TGL bestaat 75 jaar en dat hebben we op 9 november 2019 gevierd met het symposium Waar draait het om? De toekomst van spiritualiteit. Deze middag werd voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met SPES-Forum en UCSIA , een samenwerking die naar meer smaakte. Buiten de vertrouwde contexten van theologie, kerkelijke leer of vrome meditatievormen gingen we op zoek naar vindplaatsen van spiritualiteit. Wat wordt zichtbaar aan ‘spiritualiteit in transitie’? Welke veranderingen zijn er waar te nemen? Wat betekent dat voor religieuze mensen en daarbinnen voor religieuze professionals? Dit nummer bundelt de lezingen van het symposium en reflecties van enkele deelnemers. In dit nummer verbreden we die blik en reflecteren we verder op vindplaatsen van spiritualiteit, buiten religie en theologie.
We openen deze editie graag met de reflectie van Bert Lodewijckx. Hij evoceert poëtisch alle aspecten van onze succesvolle viering. U vindt vervolgens de lezingen van de bevlogen sprekers die vanuit hun verschillende maatschappelijke velden vertelden over hun drijfveer, motivatie, inspiratie: filosoof Guido Vanheeswijck, econoom Eric Holterhues en beeldend kunstenaar Lies Daenen.
Vanheeswijck wijst op het postmoderne wereldbeeld dat langzaam vorm begint te krijgen. Daarin worden de wereld en de natuur niet langer mechanisch opgevat en is ook de mens niet langer een absoluut autonoom wezen. Beide zijn complexe organen met innerlijke en uiterlijke aspecten. Daarom moet een nieuwe taal ontwikkeld worden om over ‘dat geheel’ te kunnen spreken, iets waar dichters en kunstenaars ons dikwijls in voorgaan.
Daarmee is meteen het verband gelegd met het verhaal van Lies Daenen, De kunstenaar als sjamaan. Zoals een sjamaan vaak gebruik maakt van materiële middelen zoals maskers en trommels om een geestelijke wereld open te leggen, zo vormt ook de kunstenaar materiaal om tot een venster op een diepere werkelijkheid…

previous arrow
next arrow
COMMUNICATIE
Dialoog als levenshouding
en praktijk
EDITO

Edito Erik Eynikel: Wat dialoog wel en vooral ook niet is
Ulrike Kellner:
Hate speech tussen hetze, heimat en ongeremdheid
Chris Stuart Hutchison: Het grote geld en het grote gelijk
Hendrik Opdebeeck: De dialoog bij het kruis.
Een hefboom voor de aanpak van de klimaat- en coronacrisis?
Baldwin Van Gorp: Het wemelt van frames in het nieuws
Eric Lancksweerdt: Dialoog en alternatieve conflictoplossing
in de juridische wereld. Een ontwikkelingsgerichte visie
Wouter Vandenhole: Mensenrechten en dialoog
Corrylaura Van Bladel & Christophe Monsieur o.p.:
Dialoog vanuit Geweldloze Communicatie
Frans De Brandt & Griet Maes: Socratische dialogen bij Plato
Luc Anckaert: De scheppingsadem als relatie.
Enkele dialogische denkers aan het woord
Julia Knop: De synodale weg van de katholieke kerk in Duitsland
Boris Kalbheim:
Een veelvoud aan religies, een veelvoud aan normaliteit
Pierre-François de Béthune o.s.b.:
Gastvrijheid als vervulling van de dialoog
Fatia Bali:
Interculturele dialoog: topsport tussen hoofd, hart en buik
Boekbesprekingen
Column Kolet Janssen: Woorden en antwoorden
Column Barbara Zwaan: Van hart tot hart
Ter overweging Kris Gelaude: Weerklank

€ 8,50

April-Juni / 2020

Art. N° 978-90-8528-581-6

INHOUD

Onze tijd is uiterst verward en verwarrend. Op politiek en ideologisch vlak maken we de laatste tijd een onvoorstelbare chaos mee: voor politieke leiders als Donald Trump, Boris Johnson en Jair Bolsonaro heeft dialoog (als men die nog zo kan noemen) niet meer tot doel samen de waarheid te vinden, maar – zo nodig met leugens en samenzweringstheorieën – de publieke opinie te winnen en zo de anderen af te troeven. Ook de sociale media maken het mogelijk om anoniem fake news en – erger nog – hate speech te verspreiden. Dat internetgiganten als Google en Facebook daarbij niet vrijuit gaan, toont Ulrike Kellner in haar bijdrage glashelder aan. Maar er wordt nog meer gemanipuleerd omwille van het grote geld, zoals Chris Hutchison illustreert in een casus van de petroleumlobby versus de milieubeweging. Dat is allemaal niet erg positief, maar gelukkig biedt Hendrik Opdebeeck een tegengeluid wanneer hij onderzoekt hoe het lijdensverhaal in het Lucasevangelie kan worden gelezen als een toetssteen voor onze houding ten aanzien van de natuur en in het bijzonder de klimaat- en coronacrisis. En ook Balwin Van Gorp biedt een uitweg uit het manipuleren of het sturen van de journalistieke berichtgeving, door zoveel mogelijk verschillende perspectieven aan te bieden en kritisch te zijn tegenover de frames die de spindoctors van de machthebbers hebben uitgezet.
Is het spel van woord en wederwoord er dan alleen om de anderen af te troeven of het zwijgen op te leggen? Gelukkig niet: bijvoorbeeld in de rechtbank, waarvan vaak gedacht wordt dat juristen er allerlei knepen en sluwe technieken aanwenden om toch maar het onderste uit de kan te halen, is een kentering aan de gang om af te stappen van het confrontatiemodel in de richting van conflictoplossing en bemiddeling. Dat veronderstelt echter meer dan alleen het aanwenden van een ander communicatiemodel, aldus Eric Lancksweerdt. Het gaat om een andere vorm van ethisch verantwoord handelen. En dat dat ook voor het recht op Europees niveau geldt, toont Wouter Vandenhole aan…

previous arrow
next arrow
BEDRIJFSSPIRITUALITEIT
Op zoek naar de onderstroom
EDITO

Edito Erik Eynikel: Stenen verleggen in de onderstroom
Luc Bouckaert: Bedrijfsspiritualiteit als 3D-ethiek
André Truyman: Erg hebben in de ander.
Van Rerum Novarum tot Laudato Si’
Ron van Es: Verleden, heden, toekomst.
Het belang van een Ethisch Purpose Model
Timothy Radcliffe o.p.: Bevrijdend leiderschap.
Een dominicaanse visie
Wouter Colpaert: Het leiderschap van het volgen
Fleur Heyns: De verandering begint in jezelf
Ria Weyens: De impact van de
contemplatieve levenskunst op het dagelijkse leven
Kelly Keasberry: Ignatiaanse spiritualiteit voor het bedrijfsleven
Luc Cortebeeck: Zingeving van werk in post-Covid-19-tijden
Charles Leclef: Fairisme vanuit ondernemerschap
Interview met Wouter Torfs: “360° zorg leidt naar 360° winst”
Interview met Trees Verhegge: Gemeenschaps–economie.
Geven doet leven
Column Kolet Janssen: De ziel van de werkplek
Column Barbara Zwaan: Pengat
Boekbesprekingen
Ter overweging Kris Gelaude: Een ziel

€ 8,50

Juli-September / 2020

Art. N° 978-94-6196-201-0

INHOUD

Het huidige dominante economische model kraakt al een tijdje in zijn voegen. De coronacrisis maakt aan hoog tempo de barsten alleen maar groter. De langetermijngevolgen van de huidige pandemie op de economie zijn nog niet te overzien. Het moet in ieder geval anders. Maar hoe? Welke rol heeft (bedrijfs)spiritualiteit te spelen in het sturen van deze evolutie?
In het inleidend artikel van dit nummer schrijft Luc Bouckaert dat de meeste ondernemers het woord ‘bedrijfsspiritualiteit’ niet zo gauw in de mond zullen nemen. “Eerder zullen ze het hebben over waarden en zingeving, over betekeniseconomie of over maatschappelijk verantwoord ondernemen”, beleidsbegrippen die in het beleid van een bedrijf (de ‘bovenstroom’) een rol spelen. Maar op een dieper niveau zit een ‘onderstroom’ die de normen en waarden, de toekomstvisie en de betekenis van het beleid stuurt en inspireert. Aan die onderstroom besteden we in dit nummer aandacht.
Bedrijfsspiritualiteit is een relatief nieuw fenomeen. In de jaren ’70-’80 ontstond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een reactie op het neoliberalisme dat toen opgang maakte, vooral onder impuls van politici als Margaret Thatcher en Ronald Reagan, en in de Lage Landen Frans Rutten en ‘baby-Thatcher’ Guy Verhofstadt. Door overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers (het zogenaamde Rijnland- of Poldermodel) zocht men naar een rechtvaardige verhouding tussen economische groei en ethische zelfregulering. Maar in het begin van de 21 ste eeuw bleken deze overlegmodellen niet te werken: door de globalisering schoten multinationale ondernemingen als paddenstoelen uit de grond, terwijl die modellen vooral op nationaal niveau functioneerden…

previous arrow
next arrow
TRANSITIE
Als alles anders wordt
EDITO

Edito Erik Eynikel: Verandering van tijdperk
Ignace D’hert o.p.: Tastend naar toekomst
Jitske Kramer: Corona-cultuurshock: crisis of transformatie?
Jan Rotmans: Persoonlijke transitie in een wereld in transitie
Mariecke van den Berg: Gender in transitie
Interview met Barbara Raes:
Nieuwe rituelen voor niet-erkend verdriet
Walter Krikilion: Geestelijke gezondheidszorg in transitie
Steven Vromman: Transitie en milieu
Hans Claus: Een andere straf voor een andere samenleving
Lyubomir Tsankov: De protesten in Bulgarije in 2020
Column Kolet Janssen: Een huis vol brood en leven
Column Barbara Zwaan: Achtbaan
Boekbesprekingen
Ter overweging Kris Gelaude: Al het bestaande

€ 8,50

Oktober-December / 2020

Art. N° 978-94-6196-210-2

INHOUD

De wereld is vandaag op vele vlakken in transitie en de coronapandemie heeft die vele omwentelingen in een stroomversnelling gebracht. De versnelde invoering van digitaal onderwijs en de gigantische opschaling van telewerk zijn daar maar enkele voorbeelden van. De pandemie zorgt voor een cultuurshock die dan nog eens in meerdere fasen verloopt, aldus Jitske Kramer. Na een eerste fase van aanpassen volgt de mentale klap: is alles wat op losse schroeven is komen te staan, wel de moeite waard? En hoe zal het zijn als we daarna te maken krijgen met de terugkeershock, wanneer alles ‘weer normaal’ wordt – of toch niet, want veel blijkt dan anders dan tevoren? Jan Rotmans stelt zonder meer dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. Hij staat stil bij de vraag wat dat voor ons mensen betekent, levend in de chaos van de tussentijd tussen het oude vertrouwde en het nieuwe onbekende waar we toch ook verlangend naar uitkijken.
Het spirituele leven ontsnapt ook niet aan de veranderingen. De voorbije decennia heeft de kerk het monopolie op spiritualiteit verloren, stelt Ignace D’hert nuchter vast. Er ontstaan nieuwe vormen van samenhorigheid met hogere doelen: zorg voor de medemens, vrede, milieu. Welke rol is daarin (nog) weggelegd voor de joods-christelijke traditie? Kijken naar de manier waarop charismatische mensen – de profeten, Jezus, Paulus, Dominicus – in tijden van crisis vastgelopen structuren hebben opengebroken, helpt in het vinden van een antwoord op die vraag…

previous arrow
next arrow