Meteen naar de inhoud
CHARLES DE FOUCAULD
Onvermoed zijn tijd vooruit
EDITO

Edito Erik Eynikel: Als het licht van een vuurtoren
Peter Nissen: Charles de Foucauld (1858-1916).
Een avonturenleven in verborgenheid
Kathleen McKee: De spirituele erfenis van Charles de Foucauld
Erik Borgman: Met Christus verborgen in God.
De verborgen erfenis van Charles de Foucauld
Fons Eppink: Charles de Foucauld – Monnik-Missionaris
Frans Bouwen: Op tocht met Charles de Foucauld als reisgezel
Gerard Moorman: Charles de Foucauld en Dorothy
Zuster Mauricia van Jezus:
Kwetsbaarheid als plek van Godsontmoeting
Lut Van der Meulen: De Kleine Zusters van Nazareth
Anne-Marieke Koot: In de voetsporen
van de Kleine Zusters van Jezus. Een ervaringsbericht
Column Kolet Janssen: De kracht van het doodgewone
Column Barbara Zwaan: Heilig
Boekbesprekingen
Ter overweging Kris Gelaude: Verborgen

€ 8,50

Januari-Maart / 2022

Art. N° 978-94-6196-244-7

INHOUD

Op 15 mei van dit jaar zal Charles de Foucauld heiligverklaard worden, samen met zes anderen waarvan vijf een congregatie hebben gesticht. Een eigen ‘broederschap’ stichten, dat wilde de Foucauld ook. Voor deze nieuwe gemeenschap schreef hij zelfs een regel. De eerste versie daarvan was ongelooflijk streng: elke morgen om 3 uur opstaan, nadien de dag doorbrengen met zes uren handarbeid, afgewisseld met gebed tot het ‘doven van de vuren’ om 20 uur. Daarna nog twee uren gebed en meditatie. De korte nachtrust van vijf uren wordt dan om middernacht nog onderbroken met het zingen van het Veni Creator. Medebroeders heeft hij in zijn fraterniteit niet gehad, met uitzondering van frère Michel, een Witte Pater (Pater van Afrika) die, in In Salah in het zuiden van Algerije, vierentachtig dagen zijn metgezel was. Na die korte tijd stuurde Charles frère Michel terug naar het Noorden, omdat hij niet opgewassen bleek voor de harde levensomstandigheden in de afgelegen Sahara. Bekeerlingen heeft Charles de Foucauld ook niet gehad. Dit alles zou de indruk kunnen wekken dat zijn missie mislukt is, maar dat is niet zo. Hij wilde gewoon Jezus navolgen, in het bijzonder diens verborgen leven in Nazaret tot aan het begin van zijn openbaar optreden. Volgens de Foucauld leidde Jezus toen een onopvallend leven tussen de mensen. Dat wou broeder Charles ook: onder de Toearegs, de arme nomaden die in de zuidelijke Sahara leefden, aanwezig zijn als een ‘het licht van een vuurtoren’. Naar zijn aanvoelen stonden de Toearegs nog niet open om Jezus’ boodschap te ontvangen, en dus moest hij met hen over ‘natuurlijke’ religie spreken. Zo zou hij hen geleidelijk dichter bij God brengen en hen zo op het evangelie voorbereiden…

previous arrow
next arrow
VERBEELDING
Weg naar de transcendentie
EDITO

Edito Erik Eynikel: De verbeelding aan de macht
Timothy Radcliffe: Don’t Look Up? Het herstellen van de verbeelding
Els Van Doren: Het leven is een avontuur. TGL over verbeelding
Hugo Vanheeswijck: Verbeelding en geloof
Marije Hage: Tot leven komen
Kick Bras: Zwijg, aarde, rond het grote witte paard
Klaske Oenema: De kikker in mijn hand
Het thema verbeelding: in het leven, in de kindertijd, en in mijn werk als kunstenaar
Wout Herfkens: En zag dat het goed was. Over woorden, verbeelding en transcendentie
Anneke van Wolfswinkel: Een van ons
Jan Groot: Bij wijze van spreken. Zin in gedichten?!
Anja T’Kindt: Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt
Marc Colpaert: Verbeelding bij Ibn al-’Arabi (1165-1240)
Column Kolet Janssens: Het klokje
Column Barbara Zwaan: El Giraldillo
Boekbesprekingen
Ter overweging Kris Gelaude: Geestdrift en verbeelding

€ 8,50

April-Juni / 2022

Art. N° 978-94-6196-249-2

INHOUD

Zes kunstenaars en zes predikers gingen met elkaar in gesprek over een thema uit het boek Leven in volheid. Een christelijke verbeelding van Timothy Radcliffe. Dit project is opgezet vanuit de Dominicaanse familie in Nederland naar aanleiding van de presentatie het boek. De eerste bijeenkomst van deze 12 mensen vond plaats in september vorig jaar. Timothy sprak via een scherm deze 12 mensen toe omdat hij fysiek niet sterk genoeg was om aanwezig te zijn. Dat was de start van een avontuur, passend bij dat waar het boek van Timothy toe oproept. Radcliffe gelooft in de kracht van ongewone vriendschappen met mensen die verschillend zijn en elkaar niet bestrijden, maar helpen om meer te zien. En vooral kunstenaars, mensen van de verbeelding, zijn voor hem gesprekspartners.
De zes koppels van elk een kunstenaar en een prediker, deelden een stuk van hun leven en denken. Een spannend avontuur van soms zoeken en tasten naar elkaars taal, kennismaken met een ander leven, met andere taal en andere ideeën. Om uiteindelijk een vorm te vinden om iets van deze ontmoeting weer te geven in muziek, dans, cabaret, of in een kwetsbaar videowerk. In de weergave van dit avontuur is kwetsbaarheid te vinden. Bekijk het eens (https://www.leven-in-volheid.nl/project /twaalf-mensen-van-de-verbeelding/). De ontmoetingen kunnen ter inspiratie zijn in deze verwarrende tijden.
Naar aanleiding van dit dominicaans project, maar wel losstaande van hun organisatie, heeft TGL een groep auteurs en kunstenaars gevraagd om met de ideeën van Radcliffe zoals die in Leven in volheid naar voor komen aan de slag te gaan…

previous arrow
next arrow
God 9.0
De spirituele diversiteit
in de samenleving
EDITO

Edito Erik Eynikel: Spiritual Dynamics
Koen Dekorte: Een geruststellend artikel
Erik Eynikel - Piet van Veldhuizen: Interview Haberer
Rosaliene Israël: God 9.0 door de ogen van Floor de Ruiter
Piet van Veldhuizen: Zijn en laten zijn wat is
Koen De Korte: GOD 7.0 en YOT vzw
Piet van Veldhuizen: Godsbeelden lezen met God 9.0
Piet van Veldhuizen: Integraal Christendom
Ignace D’Hert: James Mallon
Kolet Jansen: De vele namen van God
Barbara Zwaan: Wijsheid, de moeder van alles
Kris Gelaude: Heilige beweging
Marc Van Tente: recensie De Waele Ontluikend Christendom

€ 8,50

Juli-September / 2022

Art. N° 978-94-6196-256-0

INHOUD

Twee Amerikaanse wetenschappers, Clare Graves (°1914-+1986) en Ken Wilber (°1949) ontdekten dat de fasen van de persoonlijkheidsontwikkeling bij iedere mens analoog verloopt aan de geestelijke ontwikkelingsfasen van de mensheid als geheel. Don Beck (°1937-+2022) en Chris Cowan (+2015) werkten dit verder uit tot Spiral Dynamics, een model dat beschrijft hoe de mensheid zich in 9 fasen ontwikkelde vanaf het oude steentijdperk toen de mens zich begon te onderscheiden van de dieren tot de huidige tijd. Elk van deze fasen gaven zij een nummer en een kleur. Zo is de oudste fase 1.0, het paleolithicum met de kleur beige: het is de tijd dat de mens (bijna) uitsluitend bezig was met overleven. Fase 2.0 (purper) is de tijd van de late oude- en middensteentijd: de mensen begroeven hun doden met bijgiften en ze begonnen kunst te maken. Dan komt 3.0 (rood): door verovering en machtsontplooiing ontstaan de eerste stadstaten maar het is ook de tijd van de zgn. neolithische revolutie: de landbouw. Daarop volgt de faze 4.0 (blauw) van de grote staten vanaf het Egypte van de farao’s tot aan de middeleeuwen met hun wetten en rechtsystemen. Die fase wordt afgelost door 5.0 (oranje) de moderne tijd: de Renaissance en de Verlichting, die gevolgd wordt door 6.0 (groen) de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw, de periode van de sociale revoluties voor mensenrechten en milieu. Sinds ongeveer 60 jaar leven we in 7.0 (geel) de tijd van het postmodernisme; en sinds 30 jaar in het turquoise 8.0 globalistisch-holistische tijdperk. Hierna zal er nog een fase komen 9.0 die de kleur koraal meekrijgt maar die is nog onbekend want nog niet doorgebroken…

previous arrow
next arrow