Meteen naar de inhoud
OVER TGL
Driemaandelijks tijdschrift voor
spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland

TGL verkent hedendaagse spiritualiteit en zingeving vanuit de joods-christelijke tradities met de vinger aan de pols van de huidige tijd. Zowel door informatie, analyse en reflectie als door het luisteren naar individuen, groepen en bewegingen. In een geest van kritische openheid met religies en tradities wereldwijd, en met nieuwe religieuze stromingen binnen en buiten de Kerk.

LAATSTE UITGAVE
Laatste uitgave
God 9.0

De spirituele diversiteit
in de samenleving
September 2022, n°3

VERSCHENEN
Verschenen
2016 - heden

Overzicht van alle uitgaven van de voorbije jaren.

previous arrow
next arrow

Over TGL

Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) is een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland en wil een eigen plaats innemen op het gebied van levensbeschouwelijke en religieuze zingeving, op het knooppunt van de joods-christelijke traditie met de cultureel-maatschappelijke context waarin wij vandaag leven. Hier zoekt TGL naar sporen van spiritualiteit: zowel door analyse en reflectie als door kritisch te luisteren naar individuen, groepen en bewegingen.

Op die manier levert TGL een actieve bijdrage  aan de zoektocht van allen die spiritualiteit nastreven die in het alledaagse leven verankerd is.

TGL wil zich evenwel niet beperken tot de joods-christelijke traditie, noch tot de West-Europese leefwereld. TGL wil in een geest van kritische openheid de dialoog aangaan met andere religies en tradities wereldwijd, en met nieuwe religieuze stromingen binnen en buiten de Kerk.

Een los nummer kan u makkelijk via deze site online bestellen en kost € 8,50 (exclusief verzendkosten). Raadpleeg ook onze voordelige abonnementsformules.

Hoofdredacteur

Erik
Eynikel

Regensburg

Reeds 75 jaargangen
dragen wij de samenwerking Vlaanderen-Nederland hoog
in het vaandel en worden
zowel redactieleden als
auteurs gerekruteerd
uit beide gewesten.

Redactieraad

Ignace
D’hert

Gent

Leo
Oosterveen

Nijmegen

Mirjam
Schuilenga

Nijmegen

Els
Van Doren

Willebroek

Marc
Van Tente

Brussel

Barbara
Zwaan

Den Haag

Koen
Dekorte

Brugge

Rosaliene
Israël

Amsterdam

Suzanne
Louwerse

Apeldoorn

Sjoerd
Mulder

Amsterdam

Verantwoordelijke uitgever

Licap/Halewijn NV
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Grafische
vormgeving

Licap Graphic Design
Guimardstraat 1
1040 Brussel